MAROSOAE-CARE

Biedt hoogwaardige particuliere zorg bij u thuis, volledig afgestemd op uw wensen en behoeften.

Maak contact

ZORG AANBOD

De zorgaanbod is meer dan compleet. Via de website kunt u alvast een eerste indruk krijgen. Alle vormen van zorg aan huis word vakkundige, sympathieke, betrouwbaar en professioneel geleverd!

24 uurzorg

Bij 24 uurszorg krijgt u de beschikking over een professionele zorg. Dit brengt met zich mee dat u elk moment van de dag die professionele zorg en verpleging ontvangt die u nodig heeft en wenselijk acht.

Palliatieve thuiszorg

Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven.

Dementie

Hierbij wordt er hulp verleend met uw dagelijkse bezigheden zoals boodschappen doen, licht huishoudelijk werk, eten koken en lichamelijke verzorging. Hierdoor kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en hoeft u niet gedwongen te verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis.

Ouderenzorg en -begeleiding

Begeleiding bij activiteiten zoals wandelen, winkelen, of theaterbezoek, behoren ook tot de mogelijkhededen.

Nachtzorg

Voor korte zorgmomenten gedurende de nacht, tot het in de gaten houden en monitoren van een cliënt. Met behulp van nachtzorg kan opname in een verpleeghuis voorkomen worden.

Zorgadvies

Marosoae-Care zet voor u alles op een rijtje. Helder en duidelijk in een persoonlijk zorgadvies.

Zorgverlener

center

RINIA VISMALE

Zorgverlener
www.000webhost.com